Prema savremenim dostignućima u medicinskim istraživanjima , mjenja se i tehnologija i trendovi u cilju uspešnih i sveobuhvatnih tretma za različite oblike bolesti noktiju i kože stopala i dlalnova. Takođe, danas u specijalizovanim ustanovama, efikasnost tretmana procenjuje se strogim kriterijumima u cilju zaštite i sigurnosti pacijenata. U 101 FOOT klinici za bolesti noktiju i kožnih oboljenja stopala i dlanova, svaki tretman koji se primjenjuje u terapiji je odobren od strane američkog biroa za kontrolu lekova (FDA ­ Food and Drug Administration) i klinički je dokazana njegova efikasnost. Sigurno niste prvi koji će imati poteškoće naprviti ispravan izbor i odlučiti koji je najbolji tretman za vas. Zbog toga, 101 FOOT CLINIC se potrudila da vam učini dostupne tretmane koji su prethodno odobreni od strane najrespektibilnije regulatorne zdravstvene ustanove kao sto je Američki biro za kontrolu lekova (FDA ­ Food and Drug Administration) i Agencija za kontrolu lekova i zdravstva iz Velike Britanije (MHRA ­ Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), tretmane koji su naučno i klinički dokazani i efikasni.