ŽULJEVI 101 Foot Clinic 1-min

Pregled Problema

Žuljevi, takođe označeni kao “klavi” su bolne, hiperkeratotične papule koje nastaju kao odgovor na povećan pritisak koštanih prominencija stopala i prstiju. Kurije oči se često viđaju kod sportista i kod osoba sa abnormalnošću hoda, pacijenata sa dijabetesom i amputacijom kao i usled neravnomernog trenja obuće. Abnormalna mehanika stopala, deformiteti stopala, ozbiljna stanja kao što je periferna neuropatija takođe dovode do stvaranja žuljeva. Žuljevi su povezani sa morbiditetom srednjeg stepena, a mnogi tretmani i preventivne opcije su na raspologanju koje obezbedjuju visoku stopu ublažavanja.

Klinički su opisana tri stepena stvaranja žuljeva. Prvi stepen je heloma durum, koja se prepoznaje po suvom i upaljenom izgledu i najčešće se nalazi preko interfalangealnih zglobova. Drugi stepen je heloma mole, koje opisuju macerirane strukture osetljive na vlagu. Obično se nalazi između prstiju. Treći tip je periungvalni tip i sreće se najčešće na ivici nokta.

Protokol Tretiranja

Podološka analiza

Indikovanje odgovarajućeg tretmana..

Individualni Plan Tretmana

Radimo individualan plan tretmana koji čine razni modaliteti tretiranja, od najnovijih preparata na svetskom tržištu, savremenih kozmetičkih intervencija, pa sve do prirodnih prparata koji su bazirani na višegodišnjem iskustvu.

Uspešni Rezultati

Preko besplatnih kontrola pratimo individualni napredak i uz pomoć fotografija upoređuju napredak sve do završetka aktivnog tretiranja.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Foot Clinic

Uvek lepo postupajte sa stopalima. Oni su moć kretanja naših tela, ali mi im dajemo tako malo poštovanja.

101 Foot Clinic