MEHANIČKA ABRAZIJA NOKTIJU 101 Foot Clinic
MEHANIČKA ABRAZIJA NOKTIJU 101 Foot Clinic

Pregled Tretmana

Mehanička abrazija je podijatriski tradicionalni pristup u tretmanu onihomikoze koji zahteva vreme, specijalne instrumente i iskustvo. Cilj ovog pristupa je da se smanji pritisak i naslage sa mehaničkim smanjivanjem debljine nokta. S obzirom da se uklanja većina onihomikotičnog materijala, mehanička abrazija ima potencijal da poveća efikasnost narednih prirodnih terapija noktiju, posebno one antifungalne. No, ovaj pristup ne leči infekciju, već samo pruža veću efikasnost drugih terapijskih mogućnosti.

Mehanička abrazija nokta postiže se abrazijom nokta s posebnim kliještima, kiretama, uređajima za abraziju i borera. Primjenjuje se na bilo koji oblik onihomikoze.

Protokol Tretiranja

Podološka analiza

Pregled podoskopom od strane naših podologa omogućava indikovanje odgovarajućeg tretmana.

Individualni Plan Tretmana

Naši podolozi prave individualan plan tretmana koji čine razni modaliteti tretiranja, od najnovijih preparata na svetskom tržištu, savremenih kozmetičkih intervencija, pa sve do prirodnih prparata koji su bazirani na višegodišnjem iskustvu naših sertificiranih podologa.

Uspešni Rezultati

Preko kontrola naši podolozi prate individualni napredak i uz pomoć fotografija upoređuju napredak sve do završetka aktivnog tretiranja.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Foot Clinic

Uvek lepo postupajte sa stopalima. Oni su moć kretanja naših tela, ali mi im dajemo tako malo poštovanja.

101 Foot Clinic