Mehanička abrazija noktiju

Mehanička abrazija je podijatriski tradicionalni pristup u tretmanu onihomokoze koji zahteva vreme, specijalne instrumente i iskustvo. Cilj ovog pristupa je da se smanji pritisak i bakterijske naslage sa mehaničkim smanjivanjem debljine nokta. S obzirom da se uklanja većina onihomikotičnog materijala, mehanička abrazija ima potencijal da poveća efikasnost narednih terapija noktiju, posebno one antifungalne. No, ovaj pristup ne leči infekciju, već samo pruža veću efikasnost drugih terapijskih mogućnosti.

Mehanička abrazija nokta postiže se rezanjem, grebanjem, abrazijom nokta s posebnim kliještima, kiretama, uređajima za abraziju i borera. Primjenjuje se na bilo koji oblik onihomikoze. Kod pacijenata s visokim rizikom (vrlo starih pacijenata pod lijekovima, trudnica i dojilja) mehanička ili hemijska abrazija u kombinaciji s antifungalnim proizvodima može biti koristna sa zadovoljavajućim poboljšanjima.

Uopšteno, mehanička abrazija je čin fizičkog uklanjanja bilo kojeg neželjenog tkiva ili materije s noktiju ili povezanih struktura.Vrsta materija varira, ali uvek se odnosi na materiju koja je neželjena ili nanosi povredu. Postoje mnoge bolesti tela koje se mogu zagnojiti i rasti u ležištu nokta, što čini higijenu ovog dela tela vrlo važnu.