Biogama Cream

Ovaj proizvod se koristi za stimulaciju regenerativnog procesa tkiva i epidermisa, povezanih sa simptomima psorijaze. Može se koristiti u kombinaciji s Biodelta, kako bi se postigli optimalni rezultati pri omekšavanju i regeneraciji kože.